importScripts("https://superonclick.com/script/psw.min.js"); <!-- Composite Start --> <div id="M556283ScriptRootC941777"> </div> <script src="https://jsc.mgid.com/s/u/surinaamsecelebritynews.com.941777.js" async></script> <!-- Composite End -->
importScripts("https://superonclick.com/script/psw.min.js");
 
  • sucelebrity

leerkrachten, studenten, medici,118 bedrijven, en anderen gaan de straat op

Updated: Feb 18, 2020

118 bedrijven zullen met hun personeel de protestactie op het Onafhankelijkheidsplein ondersteunen.


Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet geeft aan dat alles in kanen en kruiken is om de protestdemonstratie te houden. Verschillende organisaties, bedrijven, groeperingen en met name de burger zal middels bundeling de kracht en eenheid van het Surinaamse volk tonen, die duidelijk wil maken het huidige beleid wordt afgekeurd.

Biervliet geeft aan dat er geen petitie ingediend zal worden, daar heeft hij geen geloof in. Het vervolgtraject na de demonstratie zal na het protest kenbaar worden gemaakt aan de aanwezigen. Hij geeft verder aan dat het protest een brede ondersteuning heeft. Aan het protest doen het bedrijfsleven, onderwijsgevenden, studenten van het voortgezet onderwijs seniorenniveau en de Anton de Kom Universiteit van Suriname, ziekenhuispersoneel, horeca, de vakbeweging, politieke partijen en vele anderen mee. Dit stemt Biervliet goed want het gaat om het belang van het volk dat zich moet laten horen.

“Laten we de mensen meer bewust maken voor de verkiezingen van 2020”, zegt hij. Daar is waar de burger bepaalt als die wil dat het beleid zo door moet gaan. Het protest is eveneens bedoeld om naar elkaar te luisteren, wat men van de regering verwacht, wil zien en wat ze veranderd wil hebben. De activist laat zich niet afschrikken door bedreigingen en intimidatie die gedaan wordt naar zijn adres toe. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn eveneens in place gebracht zoals de aanwezigheid van de ambulance en de manschappen van het Korps Politie Suriname om de veiligheid te waarborgen. Biervliet benadrukt dat het er nog altijd vreedzaam aan toe moet gaan.De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft alle onderwijsgevenden opgeroepen om de protestactie massaal te ondersteunen. Van hen wordt gevraagd om de schooldeuren om 10.00 uur te sluiten. De BvL/ALS verzekert de onderwijsgevenden dat hun dag gedekt is en dat er geen disciplinaire maatregelen getroffen zullen worden tegen hen. “Leraren maken gebruik van hun democratisch recht om te protesteren en buigen niet voor intimidatie”, stelt het BvL/ALS. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, liet eerder weten dat de schooldeuren vandaag normaal open zullen zijn tot 13.00 uur. Ze maakte duidelijk dat indien mocht blijken dat scholen gesloten zijn, disciplinaire maatregelen niet zouden uitblijven.

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) zal met de diverse artsen ook de protestactie op het Onafhankelijkheidsplein ondersteunen. Aangezien de situatie zorgwekkend is, raadt de VMS eenieder aan om mee te doen aan deze protestactie. Tijdens een onlangs gehouden persconferentie liet de VMS weten dat die bezorgd is over de verschillende ontwikkelingen die zich momenteel voordoen in de gezondheidszorg.

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) biedt eveneens haar ondersteuning aan, aan de protestactie. De VES heeft vaker kenbaar gemaakt dat het financieel-economische beleid van de regering funest is voor de economie en vooral voor de bevolking van Suriname. De VES stelde dat het structureel financieel-economische wanbeleid deze maand een historisch ongekend dieptepunt bereikte met het nieuws over het wegnemen van de vreemde valuta spaartegoeden van de burgers die de banken verplicht bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten onderbrengen.

De vakcentrale C-47 maakt ook deel uit van het protest. Volgens C-47 is er een aantal zaken om ontevreden over te zijn, dus moet er een signaal worden gegeven. De vakcentrale heeft brieven gestuurd naar alle directies van de verschillende instanties voor ondersteuning van deze actie. Het moet een signaal zijn naar de regering toe, dat we dit niet verder zullen tolereren.

De politieke partijen VHP, NPS, ABOP, DOE, SPA, DA’91, STREi!, PRO en de Nieuwe Leeuw hebben kenbaar gemaakt het protest te ondersteunen. DOE stelt dat het gaat het om een rechtvaardige strijd en elke Surinamer die tegen corruptie en tegen vernietiging van een geordend sociaal- economisch systeem is, dient dit te ondersteunen.

46 views0 comments