importScripts("https://superonclick.com/script/psw.min.js"); <!-- Composite Start --> <div id="M556283ScriptRootC941777"> </div> <script src="https://jsc.mgid.com/s/u/surinaamsecelebritynews.com.941777.js" async></script> <!-- Composite End -->
importScripts("https://superonclick.com/script/psw.min.js");
 
  • sucelebrity

VHP-voorzitter Chan Santokhi, roept de NDP op om COVID-19 niet te misbruiken.

VHP-voorzitter Chan Santokhi, roept de NDP op om COVID-19 niet te misbruiken, en zo handelingen tegen de democratie te plegen.Volgens Santokhi doet de NDP er momenteel alles aan, de uitslag van de verkiezingen naar haar hand te zetten. Ook vinden de aankomende coalitieleiders, VHP, ABOP, NPS en PL, dat er juridisch gezien, geen enkele reden is het verzoek dat door de NDP is ingediend voor hertelling van de uitgebrachte stemmen in Paramaribo. Santokhi zegt desgevraagd, dat COVID-19 niet door de NDP misbruikt moet worden om andere zaken te realiseren.  “Er zijn op dit moment verschillende trajecten die wij volgen, en het zijn allemaal even belangrijke trajecten. Het eerste, is dat we van de verkiezingsorganen de officiële uitslag zo snel als mogelijk, gepresenteerd willen krijgen. Mijns inziens worden er vertragingen ingezet, maar het mag niet zo zijn, dat we nu ruim tien dagen verder van de verkiezingen zitten en er nog steeds geen officiële uitslag is. Inmiddels hebben de vier aankomende coalitiepartijen een protest aangetekend, inzake de indiening van het bezwaarschrift door de NDP”, aldus  Santokhi, gisteren bij de kranslegging in verband met 147 jaar Hindostaanse immigratie. Santokhi vraagt de NDP, om de totale lockdown en COVID-19 niet te misbruiken, waardoor er geen parlementaire zitting uitgeschreven kan worden en zo de nieuwe regering kan aantreden. “De grondwet zegt, dat het parlement bij elkaar moet komen 30 dagen na de verkiezingen en wij hebben momenteel niet eens de officiële uitslagen. Dit is in strijd met het democratisch principe”, zegt Santokhi. Het tweede traject is volgens hem, dat ze stapvoets moeten overgaan tot het overleggen van de kandidaten, die bij voorkeur zijn gekozen of niet. Santokhi hoopt, dat dit proces niet wordt gesaboteerd door het langdurig uitblijven van de resultaten en het niet wensen mee te werken door de NDP.  “Je kan niet zomaar overgaan tot een ‘total lockdown’ waardoor het parlement niet bij elkaar kan komen. Ondanks de partiële lock down die we hadden, is het parlement doorgegaan met haar vergaderingen. Met het in acht nemen van de covid-19 maatregelen, kan je gewoon een parlementair bijeenkomst hebben. Ik hoop dat die politieke wil er wel is, zodat alles normaal door kan gaan. Laat Covid-19 niet misbruikt worden om andere zaken te realiseren”, aldus Santokhi.

9,325 views0 comments